1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Bądź pozdrowiona, łaski pełna

1. Bądź pozdrowiona, łaski pełna,
Maryjo, Matko ma.
Przyjmij dzięki, Matko moja,
bo wielka dobroć Twa.

Matko, ja wielbię Cię, Matko, ja kocham Cię,
o, Matko, spójrz, pobłogosław wszystkie dzieci swe.
Matko, ja wielbię Cię, Matko, ja kocham Cię,
o, Matko, spójrz, pobłogosław mnie.

2. Dziś do Ciebie przychodzimy,
Ty witasz dzieci swe,
Biednym, smutnym, zrozpaczonym
Ty dajesz łaski swe.

Wiesz, Maryjo, żeśmy grzeszni

1. Wiesz, Maryjo, żeśmy grzeszni, że pokuty trzeba nam,
ale bez pomocy Twojej słaby człowiek zginie sam,
więc podajesz nam różaniec, byśmy z grzechu mogli wstać
i w modlitwie różańcowej z Tobą w łasce mogli trwać.

O, Królowo Różańca Świętego,
tak ukochać modlitwę nam daj,
by płynęła z drewnianych paciorków
Twoja łaska na polski nasz kraj.

2. Spójrz, Maryjo, jak do Ciebie woła dzisiaj cały lud
i w modlitwie różańcowej zaspokaja serca głód,
bo w różańcu jest ratunek i pokuty szczerej łzy,
kto z różańcem trwa, nie zginie, bo w różańcu jesteś Ty.

Przychodzisz do nas, Matko, z nieba

1. Przychodzisz do nas, Matko, z nieba,
objawiasz się w Fatimie nam
i przypominasz, jak żyć trzeba,
by dostać się do niebios bram.

Przez usta Twoje woła Bóg,
by człowiek zeszedł z grzechu dróg
i wrócił znów, i wrócił znów
do Ciebie.

2. Wśród ludzi szukasz ochotników,
różaniec dajesz nam do rąk,
aby się modlić za grzeszników,
uchronić ich od piekła mąk.

Przez usta Twoje woła Bóg,
by człowiek zeszedł z grzechu dróg
i wrócił znów, i wrócił znów
do Ciebie.

3. Najświętsza Różańcowa Pani,
zadośćuczynić Tobie chcę
za każdy grzech, co ciężko rani
niepokalane serce Twe.

Przez wszystkie mego życia dni
z miłością pragnę służyć Ci,
aż przyjdzie czas, gdy wezwiesz nas
do siebie.

O, Pani Fatimska

1. O, Pani Fatimska, pragniemy Cię czcić
i dziećmi Twoimi na zawsze już być.

Ave, Ave, Ave Maryja,
o, Fatimska Panno Maryjo!

2. Stajemy z różańcem na apel dziś Twój,
by toczyć zwycięski o zbawienie bój.

3. Chcesz, Matko, uchronić od zguby ten świat,
pokuty potrzeba od najmłodszych lat.

4. Maryjo, bądź z nami, tak błaga Twój lud,
wypraszaj u Syna miłosierdzia cud.

5. Kraj cały w opiekę matczyną swą weź,
rodziny i młodzież od niewiary strzeż.

6. Ty widzisz, jak wiele grzech zatraca dusz,
kajdany nałogów o, skrusz, Matko, skrusz.

7. Tyś naszą nadzieją, bo Ty kochasz nas,
Twa miłość nam świeci jak słoneczny blask.

8. Przyjm nasze pokuty, modlitwy i śpiew,
niech Bóg tryumfuje przez serce nam Twe.

Kancelaria parafialna

Kancelaria czynna w godzinach:

WTOREK
9.00-12.00 i 16.00-19.00

CZWARTEK
9.00-12.00 i 16.00-19.00

PIĄTEK
16.00-19.00

Msze święte

W TYGODNIU
6.30*, 7.30*, 8.00, 17.00*, 18.30, 19.00*

W NIEDZIELE I ŚWIĘTA
6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.15*, 17.00, 19.00*

*PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

logo top

logo synod zolte

 

 

logo modlitwa w drodze

 

 

modlitwa-1

modlitwa 2 r milosierdzia

modlitwa-4

modlitwa-4-kch